Banner Pirimide

De methode piramide

  >  De methode piramide

De methode Piramide

Piramide is een voorschools educatieprogramma. Binnen deze methode werken we met diverse thema’s. Oki-Doki deelt het jaar in acht themaweken in. Alle thema’s zijn voor de kinderen heel herkenbaar en sluiten direct aan bij hun leefwereld en thuissituatie. Voorbeelden van thema’s zijn kleding, thuis, ziek & gezond, verkeer en de jaargetijden.

We gaan op allerlei manieren met deze en andere thema’s aan de slag. Bijvoorbeeld met knutselactiviteiten, spelletjes, liedjes, een speciale thema-tafel en speciaal ingerichte speelhoeken.

Aan het opruimen

Structuur en thema’s

Werken met thema’s geeft structuur. Elk thema wordt gedurende een periode van vier weken behandeld. Alle aangeboden activiteiten in die periode hangen samen met dat thema.

De dagindeling wordt uitgebeeld met dagritmekaarten. Ieder plaatje symboliseert een activiteit, zoals spelen, opruimen, eten en drinken. We bieden de kinderen allerlei woorden aan die bij het thema passen. Door veel te herhalen kunnen ze de stof beter onthouden. Het thema wordt spelenderwijs ontdekt.

Kinderen kunnen spelen en ontdekken in verschillende hoeken van de ruimte. Een speciale leeshoek hoort daar altijd bij, waar de peuters even rustig een boekje kunnen lezen. Naast taalontwikkeling stimuleren we tal van andere vaardigheden, zoals tellen, delen en kleuren herkennen en samen spelen.

Een sterke pedagogische basis

Een combinatie van spelen, werken en leren in een veilige omgeving stimuleert kinderen in hun ontwikkeling. Met behulp van Piramide kunnen de pedagogisch medewerkers aandacht besteden aan alle ontwikkelingsgebieden: verstandelijk, emotioneel, motorisch en creatief.

 

De methode ‘Piramide’ biedt kinderen een sterke pedagogische basis. Het is een totaalprogramma dat aandacht besteedt aan alle ontwikkelingsgebieden:

– Basisontwikkeling: Versterken van zelfvertrouwen en bevorderen van nieuwsgierigheid en actieve en betrokken deelname aan gezamenlijke activiteiten.

– Taalontwikkeling: Bevorderen van de Nederlandse taal als communicatiemiddel en het ontwikkelen van een breed begrip van de Nederlandse taal.

– Sociale ontwikkeling: Interesse in anderen bevorderen, stimuleren van samenspel en samen gebruik maken van speelmaterialen en bevordering van zelfredzaamheid.

– Communicatieve ontwikkeling: Kinderen in staat stellen contact te maken en te houden met anderen.

Samen handen wassen

Speciale ondersteuning

Voor kinderen die een extra steuntje nodig hebben om met de groep mee te kunnen komen, is er een speciaal ‘Tutoring’ programma. Dit betekent dat die kinderen – naast de groepsactiviteiten – extra aandacht en oefening krijgen.

Het programma ‘Pientere kinderen’ zorgt juist voor extra verdieping en uitdaging voor de kinderen die heel gemakkelijk informatie oppikken en graag experimenteren. Zo krijgt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen.

Mijn kind wordt goed voorbereid op de basisschool!

Ben jij nieuwsgierig geworden?

Wij zien je heel graag tijdens een rondleiding of als je vragen hebt, beantwoorden we deze vragen graag!